1

A Simple Key For aukcija stanova Unveiled

News Discuss 
U slučaju kriterija ekonomski najpovoljnija ponuda, ocjena ponuda se vrši samo po podkriterijima definisanim u sistemu e-Nabavke. (three) E-aukcija nije moguća ukoliko su predmet nabavke ugovori o uslugama i ugovori o radovima čiji je predmet intelektualni rad, kao što je projektovanje radova, jer se takve ponude ne mogu rangirati primjenom http://www.arcadetrainer.com/index.php?params=profile/view/2559740/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story