1

چمخاله گیلان

News Discuss 
این تالاب به دلیل اقلیم مناسب ، آب شیرین ، پوشش گیاهی و مواد غذایی مناسب، زیستگاهی برای پرندگان و آبزیان گوناگون است . من چند روز پیش به روستای بکر چی چی نی کوتی رفتم.این روستا هم چنان ساختار قدیمی خود را حفظ کرده و در آنجا اثری از http://marco51se5.educationalimpactblog.com/12128162/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story