1

Detailed Notes on Euro247 code

News Discuss 
?rvalstu pilsoņi un bezvalstnieki Latvijas teritorijā saucami pie administratīvās atbildības uz tādu pašu noteikumu pamata kā Latvijas Republikas pilsoņi, ja šis kodekss neparedz citādi. Jautājumu par atbildību par administratīvajiem pārkāpumiem, ko Latvijas teritorijā izdarījuši ārvalstu pilsoņi, kuri saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un starptautiskajiem līgumi... http://simonaotwa.blogolize.com/The-5-Second-Trick-For-Euro247-registration-code-30569802

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story