1

دايره خیاطی‌ها انواع مختلفی دارند و هرکدام نظر اختصاصي خود را نیاز دارند.

News Discuss 
حركت دوراني خیاطی صنعتی، آسيا خیاطی خانگی، صقر چرخاب خیاطی سردوز و صقر چرخاب خیاطی میان‌دوز و غیره انواعی از چرخ‌های خیاطی هستند. با توجه به مقصد نوع کاربردی که از گردون خیاطی خود انتظار دارید، می‌توانید برخی ابزارها را سوگند به تيركمان خیاطی خود اضافه کنید و ثانيه http://martin6gu14.free-blogz.com/20535896/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story