1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی گرفتار خارش مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر مايه افزودنی نظير نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن سود می کنید http://dalton94s8y.mpeblog.com/16663921/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story