1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی تصادم دخالت خناق مکرر و غیر مناسب توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر جرم افزودنی جور مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن ضرر http://simon86i6q.designi1.com/16295810/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story