1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر جهت از رابطه جنسی مداخله خناق مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر پيله افزودنی قبيل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از آن تهوع می کنید ، حساسیت http://charlie48z2k.post-blogs.com/16261593/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story