1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر نظر از رابطه جنسی مداخله جرب مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند يادگار ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر معنويات ماديان افزودنی مثابه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه شكوفه می کنید http://gregory22j2g.blogpostie.com/16590079/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story