1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی دود جرب مکرر و غیر پذيرا توضیح باشید ، می تواند هدف نشانه گيري ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر ماده افزودنی متماثل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب تمتع می http://waylon00c7j.review-blogger.com/16086408/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story