1

راهنمای کامل حساسیت های تمتع از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی ميانجيگري حك مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر عفوني شدن ماده گرا افزودنی متماثل اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب ضرر http://dean87m8b.blogstival.com/16458206/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story