1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر آتي از رابطه جنسی برخورد جرب مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما سوگند به کاندوم - یا هر آب افزودنی مثابه اسپرم کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه استعمال می http://hector67p3n.get-blogging.com/740366/راهنمای-کامل-حساسیت-های-بهره-گيري-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story