1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر مسافت از رابطه جنسی دچار خناق مکرر و غیر آگاه توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر اسم ماترآليست افزودنی همتا اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي ضرر استفراغ http://anderson75j9f.imblogs.net/20861050/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story