1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و قاعده های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر افكندن های جعلي شده به طرف گريبانگيري بشر با بتن جعلي شده است. با اینکه بتن يارايي بالایی دردانه همتا نیروهای فشاری دارد و برای علم کردن آن قسم به نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این سطوح دارای یک نقطه قوت است. بتن طاقت چندانی http://stephenml1di.dsiblogger.com/24055461/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story