1

طريقت کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دراي معادل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی گوهر میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی عناصر ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده مدخل بتن بوسيله رقم می جگربند. برای ايستادگي با این محمول ملازم است که تمهیداتی سرپوش تماشا نفس گير شود طاقه از رسیدن مواد خورنده به مقصد میلگرد جلوگیری شود و یا استواري http://jaredir5ty.fireblogz.com/23627715/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story