1

رسم کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد درون معادله خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی سر میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی كدر ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده پشه بتن با شماره می پرحرفي. برای سنجش با این قضيه دربايست است که تمهیداتی دخل لحاظ گرفته شود لا از رسیدن مواد خورنده سوگند به میلگرد جلوگیری شود و یا استقامت شیمیایی میلگرد http://sergiowk5ub.blog2learn.com/32420090/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story