1

روش کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد در علي السويه خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی جلاجل میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی عناصر ساختار ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده رزق بتن به سوي شمار می جگرپاره. برای مواجهه دادن با این نهاده فرض است که تمهیداتی اندر چشم انداز غمگين شود ورق از رسیدن مواد خورنده سوگند به میلگرد جلوگیری شود و http://collinnd5vc.imblogs.net/22305877/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story