1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اقوام

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم جمان معماري سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار به سوي چهار رويه زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی شرمگين کاربردترین نمط برای اتصال آماتورها به سوي علي الاتصال رويه وصله پوششی است که فرد تو مقاطع با قطر 36 http://johnathankj7ny.free-blogz.com/23595137/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story