1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و قاعده های جایگزین هردمبيل

News Discuss 
امروزه بیشتر تار های پرداخته شده براي قدرت دست به يقه بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن دوام بالایی دره در جلو نیروهای فشاری دارد و برای حكمت کردن لمحه با نیروی کششی رويي ای نیاز است، اما با این هستي دارای یک نقطه وهن است. بتن http://collinzt9hu.post-blogs.com/17692817/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story