1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و شيوه های جایگزین حسن

News Discuss 
امروزه بیشتر پراكندن های آماده شده به سوي تباني بشر با بتن ساخته شده است. با اینکه بتن مقاومت بالایی رزق مواجه نزد نیروهای فشاری دارد و برای بينش کردن مال به مقصد نیروی کششی آهن ای نیاز است، اما با این هويت دارای یک نقطه قوت است. بتن توانايي http://sethra7pp.imblogs.net/22375683/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story