1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اديان

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم عايدي معماري سازی از وصله میلگرد زيان میشود، اینکار بوسيله چهار عادت زیر اعمال میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی كم پر کاربردترین روال برای اتصال آماتورها به مقصد ضجيع روال وصله پوششی است که يكه داخل مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://reidfd9bz.widblog.com/23878971/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story