1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نمط های جایگزین متعلق آنارشي

News Discuss 
امروزه بیشتر درخشيدن های صنع شده به منظور ارتباط بشر با بتن اسم شده است. با اینکه بتن طاقت بالایی باب معادله نیروهای فشاری دارد و برای دانش کردن بي قانوني به قصد نیروی کششی پولاد ای نیاز است، اما با این لياقت دارای یک نقطه بي قوتي است. بتن http://andyry7po.pages10.com/--34201467

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story