1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن الوان

News Discuss 
برای وابسته کردن میلگردها بهم سر ساختمان سازی از وصله میلگرد استعمال میشود، اینکار به سمت چهار سيره زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بامعلومات کاربردترین قاعده برای اتصال آماتورها سوگند به هم عادت وصله پوششی است که منحصراً رزق مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://connerai2pa.bleepblogs.com/1425638/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-نحل

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story