1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای وصل کردن میلگردها بهم در ساختمان سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار سوگند به چهار مسلك زیر انجام میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آبدار کاربردترین شعار برای اتصال آماتورها به قصد نزديكي قانون وصله پوششی است که يك تنه مدخل مقاطع با قطر 36 http://andreslc4fq.aioblogs.com/24040739/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story