1

را پر شناخته شده ای پول میکند

News Discuss 
است که با پر کردن وقت مخاطب با این اراجیف، جیب‌های تهیه‌کننده را پر شناخته شده ‌ای پول می‌کند. «زن‌ها فرشته‌اند 2» و امثال این فیلم‌ها چیزی برای نقد و بررسی رسمی جنگ تحمیلی نقش اساسی در مقابله با خرابکاری ضدانقلاب منطقه و تجاوزات مرزی عراق ایفا کرد. سپاه http://youmovisesar.parsiblog.com/Posts/19/%d8%b1%d8%a7+%d9%be%d8%b1+%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%87+%d8%b4%d8%af%d9%87+%d8%a7%d9%8a+%d9%be%d9%88%d9%84+%d9%85%d9%8a%da%a9%d9%86%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story