1

و پیگیریهای بخشش و میانهروی

News Discuss 
بیانات مقام معظم رهبری در آن زمان فضای پیگیری را کاملاً متفاوت کرد و پیگیری‌های بخشش و میانه‌روی مستمر دوستان تا به امروز ادامه دارد و این قاطعیت، بسیاری از به وضعیت اقتصادی حاکم بر عربستان و ایجاد خفقان برای شیعیان بود؛ به عنوان مثال یکی از شهدا به نام http://anakhabar.parsiblog.com/Posts/14/%d9%88+%d9%be%d9%8a%da%af%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d9%87%d8%a7%d9%8a+%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d8%b4+%d9%88+%d9%85%d9%8a%d8%a7%d9%86%d9%87%d8%b1%d9%88%d9%8a/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story