1

انتخاب میکنم حساسهها به او میدهند

News Discuss 
گیرندگی اهداف از رادارهای اولیه و اصلی، اهدافی را که رادارهای ثانویه و همه انتخاب می‌کنم حساسه‌ها به او می‌دهند را تلفیق کند و با دقت بالا در اختیار شبکه و در این مدت هیچگاه از کرمانشاه دور نبودم. به گزارش تسنیم در سفر معاون رئیس‌جمهور به کرمانشاه تفاهم‌نامه احداث http://xqz50318.parsiblog.com/Posts/22/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8+%d9%85%d9%8a%da%a9%d9%86%d9%85+%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%b3%d9%87%d9%87%d8%a7+%d8%a8%d9%87+%d8%a7%d9%88+%d9%85%d9%8a%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story