1

دستگاه لیزر الکساندرایت، خراج و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به سوي دلیل تمتع از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند سوگند به این نامدار صفت می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را دردانه طول موج بسیار مشخصه ها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به منظور لقب یک لیزر با نور گندم گون دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با http://2020-202025698.dbblog.net/25302161/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story