1

سال جاری خیلیها پشت سر تنها

News Discuss 
تهران گفت: با تغییر روند استعلام از اول مرداد ماه تا 18 شهریور ماه سال جاری خیلی‌ها پشت سر تنها یک پرونده برای صدور کارت به اتاق ارسال شده است. در حالیکه نگهبان به مصوبه مجلس درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده و بازگشت این مصوبه به مجلس، اعلام http://bsadarman.parsiblog.com/Posts/14/%d8%b3%d8%a7%d9%84+%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a+%d8%ae%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%87%d8%a7+%d9%be%d8%b4%d8%aa+%d8%b3%d8%b1+%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story