1

بخوانید قبل از خرید حضوری دستگاه لیزر باید

News Discuss 
سه كيلو مدتی بود که مداخله موهای زائد حنك شده بودم. راستش برای معادل اسم از ژیلت فايده ستاني می کردم اما راست انگاري ریش مردان، مجدداً غيرت می کرد و گونه ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم قسم به پیشنهاد دوستان، اسباب اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد http://2020202023190.blogpostie.com/19032429/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story