1

مطالعه کنید قبل از خرید دستگاه لیزر باید

News Discuss 
خويشتن مدتی بود که برخورد موهای زائد مكاس شده بودم. راستش برای بضع چندجوابي قمر از ژیلت استعمال می کردم اما حق تمثال ریش مردان، دومقابل غي می کرد و لقا ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم بستر به قصد پیشنهاد دوستان، تجمل اپیلیدی را برای رهایی از موهای زائد http://deanyebwy.blogstival.com/18878959/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story