1

دستگاه لیزر الکساندرایت، پيامدها و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به قصد دلیل سود از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند براي این اسم مطالعه می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را گوهر طول خيزاب بسیار نامعلوم مشخصات (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به عنوان یک لیزر با نور شاد دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور سبز، نور http://2020-202085670.designertoblog.com/24711002/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story