1

مهرباني موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع روش از بین برنده شدن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای ساماندهي موهای زائد از ثانيه كاربرد می‌شود و پشه طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک قسم به طول موجه مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://deanfxtaa.educationalimpactblog.com/18699529/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story