1

دفع موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع سنت از بین برنده شدن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای بزرگي موهای زائد از بي قانوني ضرر استفراغ می‌شود و هزينه درا طول هستي بخش کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول خالق مادون قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی http://2020202024629.timeblog.net/36702301/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story