1

شرف موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طرز از بین بر داشتن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای مدارا موهای زائد از لحظه شكوفه می‌شود و درون طول موج کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به مقصد طول فركانس راديويي موجد فروتر قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و http://johnathangkume.blogstival.com/18888494/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story