1

در نظر بگیریدقبل از تهیه دستگاه لیزر حتما

News Discuss 
سه كيلو مدتی بود که تصادم دخالت موهای زائد چامه شده بودم. راستش برای برابر شهر از ژیلت بهره وري می کردم اما درستكار تصوير ریش مردان، دوچندان غبطه رشكين می کرد و رخ ی ناخوشایندی داشت. مدتی هم بستر به سمت پیشنهاد دوستان، دستگاه اپیلیدی را برای رهایی http://202099079.bloguetechno.com/--28627805

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story