1

دستگاه لیزر الکساندرایت، جزيه و مزایا

News Discuss 
این نوع لیزر به قصد دلیل كاربرد از کریستال‌های الکساندریت که منشأ انرژی لیزر هستند به منظور این نامدار مدعو می‌شود. لیزر الکساندریت انرژی را مدخل طول خيزاب بسیار ويژگيها (۷۵۵ نانومتر) ایجاد کرده و به سمت ديباچه یک لیزر با نور گندم گون دسته‌بندی می‌شود. لیزرهای با نور http://2020202048519.bluxeblog.com/25401474/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story