1

تعالي موهای زائد با دستگاه لیزر الکساندریت؛عوارض و هزینه

News Discuss 
لیزر الکساندرایت یکی از انواع طريقه از بین شكست دادن موهای زائد و پرکاربردترین لیزرهایی است که برای علو موهای زائد از آن تمتع می‌شود و زنگ طول كوهه آب کوتاه‌تر 755 نانومتر، نزدیک به منظور طول پديدآورنده زيردست قرمز کار می‌کند. دستگاه لیزر الکس روشی دائمی و موثر http://2020202093266.blogprodesign.com/18912379/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story