1

کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف

News Discuss 
، آمادگي يادگيرندگان، يادگيري و انگيزش، آموزش و ارزشيابي عنوان‌هايي است که در کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف فهرست اين کتاب به چشم مي‌خورد. کتاب حاضر را نشر «دوران» منتشر کرده است. http://mb-ce.ir/2020/10/01/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%be%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%8a-%d9%86%d9%88%d9%8a%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87%e2%80%8c-%d8%af%da%a9%d8%aa/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story