1

اسپری نانو خودرو

News Discuss 
فناوری نانو شامل تولید و کاربردهای فیزیکی ، شیمیایی و سیستم های بیولوژیکی در مقیاس اتمی یا مولکولی تا ابعاد زیر میکرون و همچنین ادغام ساختارهای نانو حاصل در سیستم های بزرگتر. بنابراین ، فناوری نانو با مجموعه وسیعی از مواد و محصولاتی که به تغییر در جنسیت آنها تکیه http://samiramis.4kia.ir/info2/378048/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story