1

فرش طرح پوست و

News Discuss 
هر چه نخی که برای بافت فرش مورد استفاده میگیرد از استحکام بالایی در برابر حرارت و پاخوردگی و .. برخوردار باشد دوام آن افزایش پیدا کرده و در اثر استفاده مداوم دچار آسیب نخواهد شد. با توجه به اینکه صنعت قالی - https://digifarsh.com - بافی به عنوان یک https://getsocialsource.com/story12588912/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story