1

راهنمای انتخاب نرم افزار CRM

News Discuss 
.h_iframe-aparat_embed_frameposition:relative;.h_iframe-aparat_embed_frame .ratiodisplay:block;width:100%;height:auto;.h_iframe-aparat_embed_frame iframeposition:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%; مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM چیست؟ منظور از واسط، آن چیزی است که میان یک نرم افزار با نرم افزار دیگر یا سخت افزار ارتباط ایجاد میکند زیرا یک نرم افزار به تنهایی کاری نمیتواند انج... http://aman-2021.tribunablog.com/-25965500

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story