1

Wabo111 for Dummies

News Discuss 
Het advies wordt uitgebracht binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om de omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van de omgevingsvergunning. Artikel three.11, derde lid, tweede en derde volzin is van overeenkomstige toepassing. c. klachten te behandelen die betrekking hebben op de naleving van het bepaalde bij of krachtens https://wabo111.com

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story