1

کمک به دیگران در پی بردن به مزایای انگیزشی چیست

News Discuss 
موفقیت در اشتباه نکردن نیست بلکه تکرار نکردن دوباره آن است. شما به دنیا آمدید تا تغییری در دنیا ایجاد کنین، در دنیایی که مردم درگیر ظواهر هستن شما می‌توانید در افکار تغییر ایجاد کنین. افراد که دارای انگیزه هستند و هدف دارند، در انجام کارها بسیار موفق تر هستند https://gregorys6qst.vigilwiki.com/4956686/5_عنصر_ضروری_برای_انگیزشی_چیست

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story