1

درک فرش ماشيني

News Discuss 
در طرفین بازار و به فاصله ۵۰ متر از یکدیگر ساخته شدهاند که از آن جمله میتوان به تیمچه کاشانی که به بازار فرش اختصاص یافته و تیمچه مهر که به صنایع دستی مختص شده یا سراهایی دیگر مثل نوروزی، گلشن، آقایی، کتاب فروشان ٬نوذری، اکبری، فراهانیها و کرمانشاهی https://bit.ly/3SHMb7Y

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story