1

کیش Can Be Fun For Anyone

News Discuss 
ایجاد اختلالکسانی كه به هر شكل در شبكه ایجاد مزاحمت نمایند ، از قبیل ایجاد رزروهای موقت پی در پی یا تماسهای تلفنی و ... ، با هماهنگی قبلی صورت گرفته با سازمان گردشگری و قوه ی محترم قضاییه بخش جرائم اینترنتی ، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.اطلاعات و مشخصات https://manuel84051.blogocial.com/The-Basic-Principles-Of--49216068

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story