1

در نهایت، کلید اقامت افراد زیر 18 سال ترکیه آشکار شد

News Discuss 
در صورت طلاق والدین، پدر یا مادری که قصد اقامت در ترکیه به همراه فرزند خود را دارد، باید مدرکی را مبنی بر داشتن حق حضانت فرزند از جانب دادگاه ایران که ترجمه رسمی شده و مورد تایید سفارت ترکیه در ایران قرار گرفته شدهاست، جهت درخواست اجازه اقامت https://dallasii55j.blogminds.com/18-12704983

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story