1

راهنمای اخذ اقامت و مهاجرت به ترکیه

News Discuss 
مدارک مورد نیاز برای کسب اجازه اقامت ترکیه 12. با توجه به پروازهای زیادی هم که بین فرودگاههای ایران و ترکیه وجود دارد، جابجایی بین ایران و ترکیه خیلی راحتتر شده است.اخذ اقامت دائم ترکیه برای بیشتر افراد از طریق سرمایهگذاری و یا از طریق کار ممکن است. البته http://trevorndm33.widblog.com/55437165/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story