1

مدیر مالی

News Discuss 
مدیر مالی در این شرکت‌ها کسی است که مسئولیت مدیریت، برنامه‌ریزی، کنترل و سازماندهی تمامی امور مالی را بر عهده دارد. چنین فردی برای انجام این امور باید دارای تخصص و تجربه کافی باشد. تمامی تصمیم‌گیری‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های ثابت و جاری، با نظارت چنین فردی انجام http://hnoviniha.loxblog.com/post/83/%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%208%20%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF!.htm

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story