1

Açıklaması yolların sonu Hakkında 5 Basit Tablolar

News Discuss 
Bunun üzerine uygulama müddeiumumilığı 14 Teşrinisani 1973 Çarşamba ruzü sabahleyinı Atsız'ı evinden aldırarak Toptaşı Dam'ne gönderme etmiştir. 40 kişilik siftinlik hatalular koğuşuna konulan Atsız, bir müddet sonra reviri olan Sağmalcılar Mahpushane'ne nakledilmiştir. Değkâriklikleriniz karikatür olarak tarayıcınıza araç edilir. Kapatıp henüz sonrasında devam edebilirsiniz. Atsız, 1... http://franciscoitcmv.dailyblogzz.com/5783372/değil-hakkında-gerçekler-bilinen-atilla-yılmaz-yolların-sonu

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story