1

آموزش گام به گام ام اس پروجکت

News Discuss 
آموزش گام به گام ام اس پروجکت : در پیوستگی تعلیم قبلی یعنی : ساختار شکست کار چه چیزی است ؟ و وضعیت اجرا آن در نرم افزار MSP تعلیم زیر جاسازی شده است که دربرگیرنده موارد پایین است: پاک کردن آیتم ها تعیین سطح آیتم ها جابجا کردن آیتم https://omigo.ir/post/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DA%A9%D8%AA-43k7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story